Tại thời điểm này, các Từ điển Bồ Đào Nha - Đức có một số 4,909 từ trong bồ đào nha cũng như 59,066 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 4,361,834 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 23,118 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Bồ Đào Nha - Đức, Bồ Đào Nha, Đức, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Bồ Đào Nha, dịch vụ Bồ Đào Nha-Đức, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi emalemao.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0151 / 0.0092 (19)
Quay lại đầu trang